?badi: Seçimler tekrarlanmayacak
13-06-2018
?badi, Ba?dat´ta yapt??? bas?n aç?klamas?nda, "e;Seçimler yap?ld?. Geriye dönü? yok ...
ayrıntılar
Kerkük Gecesi'nde Antalya, Antalya olalý böyle görkemli bir gece yaþamadý
1-05-2018
Antalyalý Türkü severler, Irak Türkmen Birliði ve Dayanýþma Derneði tarafýndan ...
ayrıntılar
Irak Baþbakaný Ýbadi Aylar Sonra Ýlk Kez Kerkük'te
29-04-2018
Irak Baþbakaný Ýbadi geçen yýl 16 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardýndan genel ...
ayrıntılar
Türkmen Seçim Marþý
27-04-2018
Yazan : Rüþdi ÇELEBÝ

Ey Türkmen baba anne kardeþ bacý ‼
Kerkük ...
ayrıntılar
Antalya´da Kerkük Gecesi Düzenlenecek
26-04-2018
Kerkük´ün deðerli sanatçýsý Ýbrahim Rauf Terzi´nin 50. sanat yýlý kutlamasý, ...
ayrıntılar
Irak Türkmenleri 1. Silifke Yörük Türkmen Çalýþtayý’nda
25-04-2018
Silifke Belediyesi ve Sarýkeçeliler Yaþatma ve Dayanýþma Derneði'nin iþbirliðiyle ...
ayrıntılar
PKK, ABD’de büro açacak!
24-04-2018
Terör örgütü PKK’nýn Suriye kolu YPG’nin, Zeytin Dalý Harekatý’nýn baþlamasýndan ...
ayrıntılar
Neçirvan Barzani, "Peþmerge´nin Kerkük´e Döneceði" Ýddialarýný Yalanladý
17-04-2018
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baþbakaný Neçirvan Barzani, Kerkük ve diðer ...
ayrıntılar
Kerkük'teki Araplar Peþmerge'nin Yýktýðý Köylerinin Yeniden Ýnþasýný Ýstiyor
10-04-2018
Irak'ta terör örgütü DEAÞ'ýn etkin olduðu 2014-2017 yýllarýnda Peþmerge'nin kontrolü ...
ayrıntılar
19 Aðustos 1981-Alparslan Türkeþ ve ülkücüler...
07-04-2018
Adnan ÝSLAMOÐULLARI

12 Eylül darbesinin ardýndan iþkencelere ve cezaevlerine ...
ayrıntılar
"Peþmerge Kerkük'e Dönüyor" Haberlerine Baðdat'tan Yalanlama
06-04-2018
Irak'ta Peþmerge güçlerinin Kerkük kentine geri döneceði iddialarýnýn asýlsýz ...
ayrıntılar
Dýþiþleri´nden Irak cezaevindeki Türk kadýn ve çocuklar için giriþim
05-04-2018
Irak'ýn Telafer þehrinin geçen yýl Aðustos ayýnda DEAÞ'ýn elinden alýnmasýnýn ...
ayrıntılar
Türkmenler Kerkük'te Yeniden Peþmerge Ýstemiyor
05-04-2018
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, düzenlediði ...
ayrıntılar
Irak Türkmenleri: "PKK ile savaþmaya hazýrýz"
04-04-2018
KERKÜK (QHA)-2 Nisan 2018 -
Irak Türkmenleri, Türkiye´nin Irak´ýn kuzeyindeki ...
ayrıntılar
Alparslan Türkeþ´in vefatýnýn 21.yýlý
04-04-2018
"Millet ve ülkemizi bölüp yýkmak isteyen her türlü yabancý ideoloji zehirlerinin ...
ayrıntılar

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10